Un documental sobre Cornellà tanca la programació de Concèntrica

La història de la fàbrica, que ara celebra el seu centenari, és el fil conductor que recull el testimoniatge de diversos ciutadans que, a més d'explicar-nos el seu vincle amb la fàbrica, donen a conèixer la seva història i la de Cornellà.