Premis a la investigació per als joves de Cornellà

Departament d'Educació

El dimarts 8 d'abril s'han lliurat al Castell de Cornellà els premis i diplomes corresponents a l'edició d'aquest any de la Mostra de Treballs de Recerca, que té com objectius potenciar les activitats realitzades per l’alumnat de Batxillerat orientades a la investigació, així com posar en comú i difondre els resultats d’aquesta recerca davant de la comunitat.

Cada centre pot presentar un màxim de 5 treballs, individuals o col·lectius, dels àmbits següents: Ciutat, científic-tecnològic i socials, arts i humanitats. El jurat ha estat format per 26 persones, professors de secundària i representants dels organitzadors, l'Ajuntament de Cornellà i del Servei Educatiu Baix Llobregat, així com, per primera vegada, per representants de diversos sectors de la ciutadania. Els primers premis d'aquesta edició han correspost a:

  • Primer Premi Àmbit Ciutat: Gemma Cabrera Roig, pel treball  “Els bombardejos a Cornellà durant la guerra civil”
  • Primer Premi Àmbit Ciències Socials, Arts i Humanitats: Mar Navarrete Montero, pel  treball “Com afecta el conflicte araboisraelià al poble palestí”
  • Primer Premi Àmbit Científic i Tecnològic: Miguel Grande Molina, pel treball “El grafè: el material del futur”

Consulta tots els treballs de la Mostra de Treballs de Recerca 2014