Un nou centre per a Cornellà

Aquesta transformació inclou també l'entorn de l'Ajuntament de Cornellà i la plaça de l'Església. Així es dóna un pas més a la transformació iniciada per l'Ajuntament de Cornellà amb actuacions com el sector Alps i el nou viaducte de Renfe. L'objectiu fonamental del projecte és transformar aquest eix viari en un eix cívic plenament integrat, i aconseguir que aquest entorn adquireixi el paper de centre neuràlgic de la ciutat. Es donarà una clara prioritat als vianants i al transport públic en tot el tram.

Guanyar espai per als vianants és possible amb la minva del trànsit que ha suposat per a aquest tram de la carretera d'Esplugues el túnel paral·lel al tramvia, així com l'ampliació del pas sota el viaducte.

El projecte encarregat per l'Ajuntament de Cornellà preveu que, en el primer tram, entre l'Av. Can Corts i l'Av. Alps, la carretera d'Esplugues passarà a tenir un carril per sentit, i els passos de vianants estaran al nivell de les voreres. El final de la Rambla es connectarà amb un passeig arbrat fins a l'Av. Can Corts.

La recent construcció del viaducte també permet ara reordenar l'enllaç amb l'Av. Alps i l'Av. Salvador Allende, especialment per facilitar l'accés de vianants cap al o des del Centre de la ciutat, amb passos més amples i directes. La rotonda serà molt més àmplia i amb la seva forma serà aproximadament un doble triangle.

La reducció del trànsit d'entrada al Centre permetrà prioritzar l'ús per part dels vianants i donar més unitat a les places que envolten l'església de Santa Maria i l'Ajuntament, així com evitar el brusc final de la Rambla Anselm Clavé.

La plaça de Francesc Macià s'integrarà millor als edificis de l'entorn i a la plaça de l'Església, eliminant barreres i creant un 'Racó de la lectura' al costat dels jocs infantils.

14,9 milions invertits a tota la ciutat

Els projectes vinculats al Fondo Estatal de Inversión Local abasten un complet programa d'actuacions urbanístiques en carrers, espais públics i equipaments municipals, que permetran així mateix crear nous llocs de treball.

En total amb el fons estatal es destinen 14,9 milions d'euros per a projectes no inclosos als pressupostos municipals. Una xifra que sumada als 62,5 milions d'inversió que portarà a terme l'Ajuntament durant 2009 suposa una inversió a la ciutat de 77 milions d'euros.

Clica aquí per veure la Nota informativa de l'obra en pdf

Clica aquí per veure en un mapa els canvis de Mobilitat de l'entorn de l'obra