Acte de presentació del llibre El sueño que fue, un relat sobre l’alfabetització a Nicaragua

La Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA) és una ONG nascuda a Nicaragua el 26 de febrer de 1990 amb un objectiu clar: portar a terme un projecte popular d’alfabetització, que partint de l’educació treballa de forma integral la producció, la salut i el medi ambient. 
 
L’objectiu fonamental de l’AEPCFA és aconseguir la millora de les condicions de vida del poble de Nicaragua. Aquesta tasca es realitza amb la participació, conscient, progressiva, integral i sostenible dels sectors populars nicaragüencs. 
 
El referent metodològic de l’associació és el model de la Pedagogia del Amor. Aquest es basa en una tasca enamoradora que pretén que les persones alfabetitzades utilitzin aquests nous coneixements per aconseguir un desenvolupament integral a nivell econòmic, social i finalment humà. És un model transformador que té com objectiu millorar les condicions de vida del poble de Nicaragua i en definitiva aconseguir un món més just.