Cornellà ofereix aquest curs cinc nous cicles de formació dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres educatius i les empreses en el procés formatiu dels alumnes. Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la seva capacitació als instituts amb la inserció en entorns laborals reals.

Convenis amb Siemens, Everis o Nissan

A Cornellà actualment hi ha dos instituts que ofereixen aquest tipus de formació: l’Esteve Terradas i el Miquel Martí i Pol. L’Esteve Terradas té signat un acord amb l’empresa Everis per impartir un cicle superior de desenvolupament d’aplicacions web i un altre amb Siemens de manteniment electromecànic. El curs 2014-2015 ha començat amb quatre cicles més, en formació dual: administració i finances, mecatrònica industrial, prevenció de riscos professionals i electromecànica de vehicles automòbils. Així mateix, el 6 d’octubre, el departament d’Ensenyament i Nissan van signar un conveni per promoure la FP dual en algunes famílies professionals. Aquest conveni permet tenir formació en alternança dual en els cicles de mecatrònica industrial i electromecànica de vehicles automòbils a l’Esteve Terradas. Respecte a l’institut Miquel Martí i Pol, aquest curs és el primer que ofereix aquest tipus de formació amb dos cicles: el mitjà d’instal·lació i moblament i el superior de disseny i moblament. 

Programes de formació i inserció

D’altra banda, a Cornellà els joves d’entre 16 i 21 anys que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol, poden accedir als programes de formació i inserció sempre i quan en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. 

Aquests programes tenen dues modalitats: els plans d’iniciació professional (PIP) i els programes de formació i aprenentatge professional (FIAP). Durant aquest curs l’oferta es desenvolupa tant a l’institut Esteve Terradas com al Miquel Martí i Pol, en diferents modalitats, així com també a centres docents privats com La Carena, el Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat o la Fundació El Llindar. La durada dels programes de formació i inserció és d’un curs de 1.000 hores.