Presentació a la ciutadania dels pressupostos municipals per a 2015

Aquesta setmana es realitzaran dos actes de presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Cornellà per a 2015 a la ciutadania, en un esforç per fer més transparent la gestió municipal. Els actes tindran lloc el dia 3 de febrer, a les 19.30 h, al Castell de Cornellà (c. Jacint Verdaguer, s/n); i el dia 4 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Raimon Llort del Centre Cultural Joan N. García-Nieto (c. Mossèn Andreu, 15). Hi intervindran Emilia Briones, Tinenta d’alcalde de Presidència, i Sergio Fernández, Tinent d’alcalde d’Economia i Interior, que explicaran i donaran detalls de la política de despeses del consistori per a l’exercici en curs.

El Cornellà Informa del mes de gener ja ha publicat un primer resum explicatiu del que suposen aquests comptes, que ascendeixen a 90 milions d'euros incloent el de l'Ajuntament de Cornellà (74 milions), l'empresa municipal Procornellà i l'Institut Municipal de Radiodifusió.

16 milions d'euros van directament a les persones per garantir prestacions socials

En els últims anys, el pressupost destinat a atenció social no ha deixat d'augmentar, fixant la prioritat en què ningú que ho necessiti es quedi desatès. Aquesta política s'ha fet a contra corrent, malgrat les retallades imposades per les administracions Central i Autonòmica. La prioritat municipal ha estat i és mantenir a la ciutat tots els serveis que s'ofereixen a la ciutadania, posant l'accent en les ajudes als col·lectius més afectats per la crisi i als més vulnerables.

Una prioritat que s'ha vist reforçada per l'Acord Social contra la Crisi. El 2015, a Cornellà es destinaran aproximadament 16 milions d'euros al benestar de les persones, procedents de l'Àrea d'Acció Social del consistori, i de les accions de Tecsalsa, Procornellà i la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents. És a dir, de cada 100 euros que es gasten a la ciutat 21,6 van directament al desenvolupament de polítiques de suport a col·lectius i famílies en risc d'exclusió social i a fomentar l'ocupació a la ciutat.
 

De cada 100 euros del pressupost 21,6 es dediquen al benestar de les persones

 

  • Garantir la cohesió social

Un total de 6 milions d'euros del pressupost municipal, un 5,29% més que en 2014, es destinaran a les polítiques d'acció social: a atendre i donar serveis com els de teleasistencia a persones majors, finançament i manteniments de les escoles bressol, iniciatives per a joves i atendre diferents serveis municipals. Així com a la dotació d'ajudes socials de diferent índole.

  • Promoció de l'economia local i l'ocupació

L'empresa municipal Procornellà és un motor de dinamització econòmica, des d'on s'impulsen projectes empresarials i es fomenta l'ocupació local. A través del Centre d’Empreses Baix Llobregat i el Viver d'empreses del Pedró s'organitzen activitats, tallers i cursos de formació i s'ofereix informació i assessorament a emprenedors que sumen anualment al voltant d'1,6 milions d'euros. A això cal sumar els més de 4,4 milions dels pressupostos municipals dedicats als plans locals d'ocupació, la formació ocupacional, a les petites empreses i al comerç local.

  • Suport a les persones depenents

La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents és una societat creada per fomentar a la ciutat projectes socials i donar suport a persones dependents. Durant 2015 destinarà 4,4 milions d'euros a garantir el benestar d'aquest col·lectiu i potenciar programes de suport com el “Cuida’m”, “Àpats a domicili” entre altres.

  • Empreses que generen valor afegit: Tecsalsa

Un altre dels àmbits en els quals es treballa és en el desenvolupament i inserció social de col·lectius amb algun tipus de discapacitat. Cornellà participa en la societat Tecsalsa que promou la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest col·lectiu de persones s'encarrega del manteniment de la jardineria de tot el municipi. Destina 4,3 milions d'euros el 2015 a aquesta labor social amb un alt valor afegit.

   
Informació publicada al Cornellà Informa de gener
Pressupostos 2015