Congelació dels tributs a les ordenances fiscals de 2015

Aquest any, a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Cornellà s'han congelat la major part de tributs i taxes, a excepció de l’IBI que tindrà un increment de l’1,5%. Es manté, d’aquesta forma, la línia d’estabilitat i contenció fiscal que desenvolupa el Consistori des de fa alguns anys.

El Ple d’octubre de l’Ajuntament de Cornellà va aprovar les ordenances fiscals per a 2015 amb els vots a favor de PSC i ICV-EUiA i l’abstenció de PP i CiU. El principal objectiu dels impostos és mantenir la qualitat de vida i el nivell de serveis que té la ciutat, mantenint la correspondència entre despeses i ingresos, per tal d’evitar que es dispari l’endeutament.

Sis terminis per pagar els rebuts domiciliats

El quadre adjunt indica els períodes en què s'ha de pagar cada tribut, així com les dates en què rebran els rebuts aquelles persones que els tinguin domiciliats. Aquesta informació la podreu trobar en qualsevol moment a la pàgina Calendari del Contribuent.

Els contribuents que tinguin domiciliats els rebuts de l’IBI, l’IAE i d’algunes taxes els pagaran en sis terminis, a raó del 16,6% de l’import en cada abonament. Es passaran els rebuts els dies 30 de juny, 31 de juliol, 31 d’agost, 30 de setembre, 30 d’octubre i 30 de novembre. L’impost de vehicles de tracció mecànica es carregarà en quatre terminis: 30 de juny, 31 de juliol, 30 d’octubre i 30 de novembre. Així mateix, també s’incrementen els ajuts fiscals per subvencionar part d’aquest import a persones amb pocs recursos.