Informació sobre les ajudes d'emergència per a Haití

Es poden realitzar aportacions econòmiques a través de les següents entitats:

Cornellà Solidari

Número de compte 2081-0009-98-3300034257, amb el concepte "Ayuda Emergencia Haití"

Creu Roja Cornellà canalitza els ajuts rebuts a Cruz Roja Internacional

Número de compte Creu Roja Cornellà: 2100-0137-33-0200007056
Número de compte Cruz Roja: 2013-0500-14-0222222252 entre d'altres.

Altres links d'interès:

www.gencat.cat/especial/haiti/cat/llistat.htm