Més seguretat, més cohesió social

Una de les iniciatives més destacades dels últims quatre anys en matèria de seguretat ha estat la posada en marxa de la unitats de Convivència i la de Seguretat Ciutadana a càrrec de la Guàrdia Urbana.

Les dues unitats realitzen una labor de prevenció i atenció a la ciutadania des de la proximitat amb l'objectiu de prevenir actes incívics, l'ús incorrecte dels espais públics i evitar la pertorbació de l'ordre públic. Aquestes unitats funcionen en horaris de tarda i nit i patrullen tant a peu com en vehicles per diferents zones de la ciutat.

Aquesta posada en marxa de les Unitats de Convivència i de Seguretat Ciutadana ha suposat la reducció ( fins a un 45%) de les denúncies per l'incompliment de les ordenances municipals.

El desembre de 2013 l'Ajuntament va posar a la disposició dels ciutadans una aplicació mòbil gratuïta de seguretat, pionera a Catalunya i Espanya, que permet una comunicació immediata i més àgil entre la ciutadania i els cossos de seguretat, i ofereix als usuaris informació de resposta ràpida per actuar en casos d'emergència. Des de la seva engegada s'han realitzat més de 5.000 descàrregues i des de fa uns mesos s'ha estès a sis municipis més per oferir una àmplia cobertura en matèria de seguretat a la població.

Informació publicada al Cornellà Informa de gener