Un pressupost per impulsar la protecció social, garantir l’educació i mantenir les inversions

Contenció fiscal i quatre objectius prioritaris: incrementar la protecció social i l’educació, garantir les actuacions de millora en l’espai públic, mantenir el rigor en les finances públiques i continuar amb el ritme d’inversions per impulsar el creixement de la ciutat.

Aquests són els eixos sobre els quals s’articulen els pressupostos de l’Ajuntament de Cornellà per a 2010, que sumen 153 milions d’euros, incloent les empreses i organismes autònoms de l’Ajuntament; xifra que representa un increment del 20%. Un increment que es fonamenta principalment en el desenvolupament de les empreses municipals.

En aquest sentit, destaca la important tasca inversora d’Emducsa en la promoció urbanística, el creixement de PRECSA, que casi es duplica degut a l’assumpció de la gestió del Parc Esportiu Llobregat i l’activitat de Tecsalsa. També destaca la projecció de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement que gestiona el Citilab i de la Fundació Privada per a l’Atenció a les Persones Dependents que impulsa entre d’altres activitats la posada en funcionament de la nova residència Teresa Duran per a la gent gran.

Respecte al pressupost corrent del consistori, ascendeix a 60,7 milions d’euros*, els quals permeten garantir els serveis a les persones i el manteniment de la ciutat en òptimes condicions. Cal destacar, en aquest sentit, que prop del 30% del pressupost es destina a polítiques socials i educatives i un 20% a inversions.

Impuls a les polítiques socials, l’educació i el manteniment de la ciutat

El compromís de l’Ajuntament se centra en l’increment en les polítiques socials, principalment les que tenen a veure amb l’atenció a les persones dependents que creixen respecte l’any anterior. En educació, la despesa s’incrementa un 10%, fruit de la incorporació de nous equipaments educatius impulsats des de l’Ajuntament com una nova escola infantil a Sant Ildefons, l’Escola Oficial d’Idiomes, la nova escola d’adults, i per la incorporació de nous programes educatius com el programa de reforç per a secundària, o l’Espai de Benvinguda Educativa, entre d’altres.

També s’augmenten les partides destinades a polítiques d’igualtat i es mantenen les destinades a les polítiques de família; així com la continuïtat de programes com el Pla de l’Entorn o el Pla Ciutat de la Lectura.

D’altra banda, el manteniment de la ciutat i la finalització dels projectes urbanístics compromesos es tiren endavant amb la voluntat de mantenir en òptimes condicions la ciutat. Així destaca l’entrada en servei de la residència Teresa Duran, les obres de remodelació a diferents carrers i d’espais públics o la remodelació de l’Avda. República Argentina, entre d’altres actuacions. Tot això amb la voluntat de mantenir la seguretat i el creixement de la ciutat, a més de potenciar el dinamisme econòmic amb instruments locals com l’Acord Social o el CornellàCreació i d’altres d’àmbit comarcal com Innobaix.