Millores a l'avinguda dels Alps per pacificar la circulació i guanyar aparcaments

Guàrdia Urbana

La setmana passada l'Ajuntament de Cornellà ha realitzat una renovació de la senyalització horitzontal de l'avinguda dels Alps, amb l'objectiu de pacificar el trànsit i guanyar places d'aparcament, entre d'altres. La modificació s'ha plantejat perquè, en la mateixa línia que la carretera de l'Hospitalet, l'avinguda dels Alps ha deixat de suportar el pes circulatori del moment en què va ser construïda, per la qual cosa es feia innecessari destinar dos carrils de circulació per cada sentit. Per aquest motiu, s'ha reordenat l'ús de la calçada deixant un sol carril de circulació per a cada sentit, de manera que es pacifica la circulació i s'aconsegueixen les següents millores:

 • Creació de noves places d'estacionament lliure, la qual cosa representa un alleujament per al barri Centre:
  -256 places per a turismes en bateria invertida
  -41 places en cordó
  -67 places per a motos

 • La pacificació de la circulació permet:
  -Possibilitat de realitzar girs a l'esquerra -en llocs senyalitzats- per a veïns i empreses
  -Retirar bandes sonores

 • Creació d'un nou pas de vianants, donant continuïtat a un altre al carrer Josep Duran Campderrós

 • Alliberar voreres de contenidors d'escombraries

 • Possibilitat de gir cap a carretera de l'Hospitalet des del passatge Alps

La remodelació de la via d'ha fet modificant la senyalització horitzontal sense modificar la configuració urbanística.