El nou calendari escolar avançarà la preinscripció al mes de febrer

El motiu és la reforma del calendari escolar definit pel Departament d’Educació de la Generalitat per establir un nou model amb cinc períodes lectius i cinc de descans. Amb aquesta proposta es preveu l’inici de curs el 7 de setembre, una setmana abans que fins ara.

La preinscripció als estudis obligatoris es farà del 2 al 16 de febrer, per poder publicar les llistes dels alumnes admesos cap al 9 d’abril. El període de matriculació es realitzarà la segona setmana de juny (del 7 a l’11). L’objectiu d’aquesta reforma obeeix a la voluntat de racionalitzar el calendari i disminuir les vacances estivals, creant períodes més equilibrats, tal com s’aplica a diferents països europeus. Una de les novetats per al proper curs serà la incorporació d’un descans d’una setmana al febrer o al març. Per a més informació al respecte es pot consultar el web del Departament d'Educació de la Generalitat

Coordinació dels centres sostinguts amb fons públics

Des d’aquest curs Cornellà té zona educativa pròpia, avenç que ha permès coordinar polítiques educatives d’acord amb tots els centres sostinguts amb fons públics; és a dir, les escoles públiques i els centres concertats, els quals, a més de la seva important tradició i implicació en l’educació a la ciutat, també assumeixen les seves responsabilitats amb l’alumnat
nouvingut o amb necessitats educatives especials. Aquesta és una de les estratègies per millorar la cohesió social i garantir una escolarització equilibrada a nivell de centres.

Consulteu dies i horaris de les portes obertes de les escoles i instituts pel curs 2010-2011