Inscripcions Passejada Local Gent Gran

Es tracta d'una passejada molt planera que es realitza íntegrament per amplis camins a la vora del Llobregat, sense cap mena de dificultat. Durant la passejada es farà una visita al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Dia: 18 de febrer de 2010
Hora i punt de trobada:

Inici: 9:30 hores al Parc Esportiu del Baix Llobregat. Av. Baix Llobregat s/n
09:45 Inici de la passejada.
10:30 Arribada al Parc Agrícola, esmorzar i visita.
11:30 Reprenem la passejada.
14:30 Arribada al Parc Esportiu, dinar i visita a les instal·lacions.
Final: 15:45 hores Comiat

Inscripció anticipada fins acabar places disponibles (54 places*) al Departament d'Esports, Pl. dels Enamorats, núm. 6 (Sra. Núria Castillo).