Ajuts per a obres de rehabilitació del patrimoni catalogat de la ciutat

Departament de Patrimoni Cultural

L'Ajuntament de Cornellà ha obert una convocatòria de subvencions per incentivar que els propietaris d'edificis privats inclosos al catàleg de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cornellà realitzin les obres de rehabilitació necessàries per mantenir la protecció de l’element catalogat.

La convocatòria és oberta fins al 30 de setembre. Les subvencions s’atorgaran per un 35% del pressupost de les obres, d’acord amb la llicència aprovada, amb un màxim per finca de 4.000€.

S'hi poden acollir totes aquelles obres amb llicència sol·licitada i concedida durant l’any 2015, destinades a complimentar les intervencions proposades per al bé a la fitxa de protecció del catàleg, o una intervenció de restauració general als elements protegits del bé o de l’entorn (ex: façana, volum, coberta, jardí, etc.).

La convocatòria s'inscriu dins de la campanya “Conservació del Patrimoni”, encaminada a la protecció i conservació del patrimoni arquitectònic de la ciutat. El Pla especial i catàleg del patrimoni cultural de Cornellà de Llobregat va ser aprovat l’any 1985; l'any 2002 se'n va aprovar una revisió amb nous instruments per valorar i orientar les actuacions futures. L'Ajuntament, principalment a través de l'empresa municipal Procornellà, ha portat a terme nombrosos projectes de rehabilitació, millora i conservació d'edificis inclosos al catàleg: el Castell de Cornellà, Can Vallhonrat, la Rectoria, fàbrica Suris, Palau de Can Mercader, torre de la Miranda, antic cinema Titan, Can Gaya...

Bases de la convocatòria
Patrimoni històric