L’Ajuntament de Cornellà cedeix per a lloguer social 18 pisos buits que ha recuperat d’entitats financeres

L’Ajuntament de Cornellà ha recuperat 18 pisos procedents de diferents entitats financeres que destinarà a lloguer social, cedint-los a famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat. Els habitatges buits ja s’han posat a disposició d’aquestes famílies, cadascuna de les quals està inclosa a una borsa on el departament de Serveis Socials municipal avalua la urgència de la seva situació.

L’Ajuntament ha recuperat els pisos després de negociar amb les diverses entitats financeres durant gairebé dos anys: són 7 pisos procedents del SAREB (el “banc dolent” de la reestructuració bancària espanyola), 5 de CatalunyaBanc, 3 de Bankia, 2 de CaixaBank i 1 del BBVA. L’alcalde, Antonio Balmón, ha explicat que “ha estat un procés llarg perquè ha calgut molt d’esforç, per negociar i per pressionar amb els pocs mitjans legals de què disposem, però amb tota la fermesa possible, a les entitats financeres. Ho hem aconseguit tot i evitant de convertir-ho en un circ mediàtic, que seria més efectista que efectiu”.

El mes de gener de 2014 l’Ajuntament de Cornellà va aprovar una moció per sancionar les entitats financeres i grans companyies que mantinguessin pisos buits a la ciutat per un període superior a dos anys. S'establia una sanció a partir de 1.000 euros per a aquelles entitats que es neguessin a facilitar l'accés social als habitatges, tot i havent d’encaixar qualsevol mesura dins de les condicions de la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya.

La moció constatava la ineficàcia de les mesures impulsades pel Govern de l’Estat en aquest àmbit, amb el resultat de milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, i també demanava al Govern de la Generalitat que col·laborés per introduir millores legals necessàries per facilitar l’accés a l’habitatge.

 

Llegir la nota de premsa completa
Fons d'Habitatge de Lloguer Social