Inversió de 7,5 milions per modernitzar Fontsanta

L’Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa el Projecte d’intervenció Integral de Fontsanta, que inclou fins a divuit actuacions de millora urbana i cohesió social d’aquesta àrea de la ciutat en els propers anys.

L'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, i el conseller de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, van signar el 19 de gener de 2010 el conveni que permetrà desenvolupar els projectes, ja que aquest Pla ha estat inclòs en la darrera convocatòria de la Llei de millora de barris i àrees urbanes d’atenció especial.

Les divuit actuacions previstes suposaran una inversió al barri de Fontsanta de 7.528.312 euros, que segons les condicions del conveni Ajuntament i Generalitat aportaran al 50%. Les actuacions abasten des de la millora de l'espai públic, a la rehabilitació d'equipaments d'ús col·lectiu, incorporació de tecnologies de la informació, o programes per a la cohesió social, millora urbanística i econòmica del barri.

Cornellà rep amb l'aportació econòmica de la Generalitat un important impuls per al barri de Fontsanta, en especial a l'àrea dels primers habitatges, construïts a mitjans de la dècada dels 70. L'Ajuntament de Cornellà ha invertit en nombroses actuacions durant els darrers anys per crear-hi més infraestructures, equipaments i zones verdes, però la ràpida transformació urbana i social de l'entorn barri feia necessari un nou impuls de regeneració i renovació, una actuació coordinada amb la implicació de tots els agents i administracions possibles.

Les accions se circumscriuen en l'àrea d'11,2ha compresa entre els carrers Tarragonès, Priorat, Ctra. de Sant Joan i límit del terme municipal, que acull un total de 2.321 veïns i veïnes. Es tracta del sector de més antiga construcció del barri, envoltat per àrees de recent urbanització com Fatjó o Can Suris.

Nota informativa. Gener 2010