Els parcs de Cornellà treuen un notable i la màxima satisfacció per part dels seus visitants

Els tres parcs principals de la ciutat de Cornellà: Can Mercader, Can Corts i el parc de la Infanta, han tret un 7,8 de mitjana segons la valoració global dels seus usuaris, i un índex de satisfacció del cent per cent. Aquestes dades es desprenen de l'informe que ha fet públic l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre el nivell de satisfacció dels usuaris de 37 parcs, inclosos els tres de la ciutat. La sisena edició de l'Enquesta d'Usuaris dels Parcs, es va realitzar entre els mesos de maig i juny de 2015 a partir de 150 enquestes als usuaris, amb quatre objectius molt definits: valorar el nivell de satisfacció, els hàbits d'ús dels parcs, el grup de visita, les característiques sociològiques dels usuaris i el model de parc.

De les catorze variables analitzades, la tranquil•litat i la proximitat són els aspectes millor valorats, amb un notable alt. El disseny dels parcs i la jardineria, seguits del mobiliari són altres elements que han tingut una bona puntuació per part dels usuaris . També ha augmentat el grau de confiança en la seguretat dels parcs, mentre que en qüestió de serveis (enllumenat, lavabos, zones de jocs infantils) la puntuació ha estat més baixa.

La seguretat i el manteniment de l'espai públic són una de les prioritats de l'Ajuntament de Cornellà que des de fa anys realitza campanyes de sensibilització i d'educació cívica per conscienciar la població de les obligacions i dels drets que tots en tenim com a ciutadans.

Visitants entre els 25 i els 44 anys
Cornellà compta amb prop de 500.000 metres quadrats de parcs i zones verdes distribuïts per tota la ciutat, uns espais que reben a diari usuaris de totes les edats, majoritàriament entre els 25 i els 44 anys, segons el perfil dels entrevistats. Acostumen a venir sols al parc o acompanyats de nens, principalment menors de 5 anys. La majoria dels entrevistats eren residents de Cornellà, tot i que, per proximitat amb les poblacions veïnes, al parc Can Mercader hi havia un 20 % de veïns de l'Hospitalet i a Can Corts un 17 % de Sant Joan Despí.

 Informe de l'Àrea Metropolitana (AMB) sobre el nivell de satisfacció de parcs metropolitans.