Prop de 9 milions per a invertir en millorar la ciutat i en nous plans d’ocupació

Les inversions previstes en el pressupost per a 2016 se situen en 4,2 milions d'euros. Però la inversió real augmentarà de forma important durant aquest any, perquè l'Ajuntament també ha incorporat una important modificació de crèdit, que suma 4,6 milions més, destinant el superàvit de 2015 a més inversions, principalment en equipaments públics educatius i esportius, i a un nou pla d'ocupació, com ja s'està fent en els darrers quatre anys. En total, prop de 9 milions d'euros destinats a la ciutat, al seu manteniment i millora, d'acord amb les necessitats de la població, ja que el pla d'inversions ha estat consensuat i pactat amb la ciutadania mitjançant el diàleg i el consens amb entitats i col•lectius.


Respecte a les inversions ordinàries, com a projectes més importants cal destacar:
Projecte Cornellà Natura, que contempla la transformació cap a una ciutat verda, elaborada des de la voluntat de millora de l'espai públic.
Remodelació d'escoles i instal•lacions esportives com la reforma del pavelló Can Carbonell.
Creació del Centre d'Interpretació de la Història Local a l'edifici de Can Maragall.
Millora i manteniment de l'espai públic amb el desenvolupament de diversos microprojectes com la renovació de pipicans, jocs infantils, actuacions de cirurgia arbòria, entre d'altres.
Reparació del col•lector IV.

Inversions extraordinàries

Pel que fa a les inversions extraordinàries procedents del superàvit generat al pressupost de 2015, es destinarà a la creació d'un nou pla d'ocupació local que permetrà contractar prop de 300 persones aturades de la ciutat durant 2016; a la remodelació del pavelló municipal d'Almeda i l'Estadi Municipal, la reforma de centres educatius com l'escola Torre de la Miranda i que la Generalitat no assumeix; la dotació d'una sala polivalent al CEIP l'Areny i la instal•lació d'un ascensor a l'escola d'educació especial Virolai. La modificació de crèdit també servirà per fer reformes a la Factoria Gaudí per donar-li un ús cultural, construir un nou Skate Park a la ciutat i l'adquisició de desfibril•ladors per fer de Cornellà una ciutat cardioprotegida.

Pressupostos 2016
Web Govern Obert
Cornellà Informa