El Síndic presenta el seu informe de 2015 al Ple amb 188 queixes i 67 consultes tramitades

Síndic de Greuges de Cornellà

L’oficina del Síndic de Greuges de Cornellà va realitzar 262 gestions durant 2015, entre queixes, consultes i iniciatives d’ofici. Destaquen les actuacions en l'epígraf Servei a les persones, un 58% de les queixes (110 de 188), i el 83% de les consultes (56 de 67).

El Síndic, Joan Barrera, també ha elevat 7 iniciatives d'ofici adreçades a l'administració municipal. A la seva intervenció davant el ple per presentar l'informe de les actuacions de l'any passat, Barrera va destacar les queixes vinculades a la crisi econòmica, especialment en temes socials: l'accés a l'habitatge o l'aplicació de la Llei de la Dependència. D'una altra tipologia d'actuacions, cal mencionar les vinculades a l'espai públic, per l'impacte acústic i ambiental d'activitats de restauració a la via pública. Finalment, va voler destacar que un dels grans reptes actuals de Cornellà és de preservar el marc de convivència que hem mantingut fins ara.

CONSULTA L'INFORME SENCER
Quadríptic resum de l'informe del Síndic de 2015