Proves gratuïtes per detectar el càncer de còlon i recte

Departament de Salut Pública

Cornellà ha entrat en el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Tots els homes i dones de 50 a 69 anys de la ciutat, més de 20.000, es poden realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, una prova molt senzilla per detecar un càncer o lesió precancerosa. Han de rebre, entre febrer i maig de 2016, una carta on se’ls explica el funcionament de la prova. Per participar-hi cal anar amb la carta a una farmàcia adherida al programa, que els facilitarà el material per fer el test immunològic, que detecta sang oculta en la femta, no apreciable a simple vista. El test es retorna a la farmàcia i els resultats també es comunicaran per carta, passats uns dies.

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. S’estima que a Catalunya es diagnostiquen 5.000 casos nous cada any, és el segon més freqüent en les dones i el tercer en els hones. La detecció en estadis inicials el fa més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació.