Més de 50 persones s’acullen a realitzar treballs comunitaris com a sanció per incivisme

Per primera vegada a Cornellà, 15 persones sancionades per incivisme han començat aquest més d’abril a realitzar tasques en benefici de la comunitat per esmenar la infracció comesa, a part de rebre formació en matèria de civisme. Segons el tipus de sanció que han comès han de dedicar entre 20, 40 o 100 hores a realitzar tasques d’interès públic i social com neteja de l’espai públic (grafits i pipicans), treballs de neteja a la llera del riu, voluntariat social, etc.

L'Ajuntament de Cornellà va modificar l’Ordenança General de Convivència Ciutadana el 2014 per incorporar aquest programa que permet substituir les multes per actes incívics  amb treballs socials. La mesura té com objectiu aconseguir que la persona sancionada reflexioni sobre les conseqüències de les seves accions, a nivell personal i a nivell de la comunitat, fomentant un canvi d’actitud i millorant la cohesió social. Els tipus de denúncies contemplades a les ordenances municipals, susceptibles a substitució per treballs comunitaris, són les que afecten a la convivència, la neteja i a la tinença d’animals.

L’Ajuntament estudia cada petició rebuda i determina, depenent de la sanció i la predisposició de la persona, les sessions formatives obligatòries, la reparació dels danys i les gestions a realitzar per a la comunitat. El barem d’hores de treball depèn del tipus de sanció: per una sanció lleu s'han de fer 20 hores de treballs comunitaris; 40 hores, per una infracció greu; i 100 hores, per una molt greu. En aquests moments ja hi ha 40 persones més que s’han acollit a aquesta possibilitat per esmenar la seva infracció i que s’incorporaran properament al programa.

La voluntat del consistori és actuar fermament contra l’incivisme, impulsant campanyes per conscienciar la població del que costa mantenir la ciutat i promovent un ús responsable dels equipaments. L’objectiu és oferir alternatives educatives que permetin reconduir les conductes incíviques o transgressores i fer front als actes vandàlics contra els bens comuns.

 

Llegeix la nota de premsa completa
Civisme i convivència