Crida per ajudar la població afectada pel terratrèmol de l'Equador

Departament de Solidaritat i Cooperació

El dissabte 16 d'abril es va registrar a l'Equador un terratrèmol de 7,8 graus en l'escala de Richter que ha provocat més de 500 morts i 8.000 ferits, a més de greus danys en edificis i infraestructures. En aquests moments es fa necessària molta ajuda, tant material i econòmica com també en recursos humans, tenint en compte que les persones afectades seran desenes de milers.

L'Ajuntament de Cornellà vol expressar la seva solidaritat amb les víctimes i les poblacions afectades pel sisme, i us adjuntem a continuació diversos canals d'ajuda, a través dels quals tots podem aportar fons amb l'objectiu facilitar recursos de la manera més ràpida i efectiva possible a la població equatoriana.

Creu Roja Espanyola /  Telèfon 900 22 44 90 / www.creuroja.org

SMS:

-"AYUDA" al 28092 import integre del missatge 1,20€ per Creu Roja
-"AYUDA" al 38088 import integre del missatge 3€ per Creu Roja
-"AYUDA" al 38092 import integre del missatge 6€ per Creu Roja

COMPTES BANCARIS:

-BBVA: ES92 0182 2370 4600 1002 2227
-Banc Sabadell: ES31 0081 5232 2800 0108 4716
-Bankia: ES75 0128 0010 9701 0012 1395
-La Caixa: ES28 2100 0600 8502 0196 0066
-Banco Popular: ES29 0075 0001 8906 0022 2267
-Banco Santander: ES44 0049 0001 5321 1002 2225
-Banco Cooperativo Esp: ES86 0198 0500 8020 2205 3421

Ambaixada de l’Equador

1) Dipòsit en el Compte No. ES16 0049 5132 4225 1627 0535, a qualsevol oficina del Banc Santander a Espanya.

2) Dipòsit en qualsevol agència de Small World a Espanya (agència oficial de remeses cap a l’Equador), telèfon: 912172986 / http://www.smallworldfs.com/small-world/generic/es-es

Els fons que es recaptin mitjançant aquests sistemes seran remesos al compte corrent No. 01.121.807, de Bank of America a nom de: "CCU Secretaria de Gestió de Riscos / Planta Central", on s'estan recollint tots els donatius internacionals per a l'assistència als damnificats del terratrèmol.