Es busquen pisos per al Fons d'Habitatge de Lloguer Social

Departament de Política Territorial

L'Ajuntament de Cornellà invertirá més recursos per gestionar el Fons d'Habitatge de Lloguer Social, concretament destinarà 900.000 euros per facilitar l'accés a una habitatge digne a la ciutat. amb aquesta mesura s'espera que persones que tinguin pisos buits al municipi els cedeixin per al seu lloguer a l'empresa municipal Procornellà, perquè aquesta pugui destinar-los a lloguer social i ajudar les famílies més vulnerables.

Els propietaris de pisos que estiguin interessats hauran de contactar amb Procornellà, que és qui gestiona la signatura del contracte d'arrendament entre els propietaris i els llogaters seleccionats pel Departament d'Acció Social de l'Ajuntament. El propietari pot llogar el seu pis amb plena confiança i garantia, possibilitat de finançament de les reformes, si cal fer-les; administració, manteniment i devolució del seu pis en bon estat. El contracte té una vigència inicial de 3 anys, d'acord amb la Llei d'Arrendaments Urbans.

En una primera fase, es van recuperar divuit pisos procedents de diferents bancs, els quals es van destinar a lloguer social. Així mateix, l'Ajuntament, a través de l'Oficina de Mediació Hipotecària i amb la col·laboració de les entitats veïnals, segueix sumant esforços per acabar amb els desnonaments.

Com ho he de fer?

Els interessats hauran de contactar amb l’empresa municipal Procornellà, presentant el corresponent full amb les dades bàsiques de l’habitatge i del propietari. Més informació:

Procornellà
Albert Einstein, 47
934 74 02 02
www.procornella.cat