Més de 23 milions d’euros per preservar i cuidar la ciutat

Departament d'Espai Públic

Un eix fonamental d’actuació de l’Ajuntament és la protecció de l’espai públic, per preservar la seva ciutat i els seus equipaments. Els pressupostos del 2016 contemplen 23.536.925 euros, el 30,84% del total, per assumir les despeses en matèria d’espai públic i de convivència. Uns pressupostos rigorosos i responsables, en la línia dels darrers anys, per continuar fent front a la crisi i a les retallades d’altres administracions, contrarestant els efectes adversos que puguin tenir sobre la població i la ciutat.

Coresponsabilitat ciutadana

Aquesta és una xifra similar a la d’anys anteriors per poder mantenir neta la ciutat i tenir cura de la neteja diària dels carrers, una responsabilitat compartida entre els ciutadans i el servei de neteja municipal. La col·laboració ciutadana, per tant, és necessària per mantenir una bona imatge de la ciutat, que estigui en bones condicions, fent un ús correcte dels contenidors de recollida d’escombraries i evitant abocar residus a la via pública.

L’Ajuntament realitza la inspecció i el manteniment del clavegueram i la recollida selectiva de les escombraries i facilita un servei de deixalleria per a aquells residus que necessiten un tractament especial.

 

 

Espai públic de qualitat

Les partides del pressupost destinades a l’espai públic també contemplen treballs de reparació del mobiliari urbà i de la via pública, des de rebaixar voreres per eliminar barreres arquitectòniques a reposar les peces que ja estan desgastades. La gestió de l’enllumenat, optimitzant el consum
energètic i millorant la qualitat de la ciutat, és una part intransferible del paisatge urbà que l’Ajuntament té en compte per tal de transmetre sensació de seguretat, comoditat i confort a l’espai públic. A més, inclou la conservació de les zones verdes, així com la realització de treballs de millora en centres educatius i esportius i en equipaments públics.

 

Ciutat verda i sostenible

A banda de les actuacions en l’entorn urbà contemplades als pressupostos, en un altre apartat hi hauria les inversions que es destinen a fer la ciutat més habitable i sostenible. S’inclouen els treballs de millora com els 600.000 euros per iniciar el projecte de ciutat verda, Cornellà Natura, o les encaminades a reformar els equipaments, com el pavelló de Can Carbonell (150.000 euros), el rocòdrom ubicat a Can Mercader (125.000 euros) o la transformació del parc de la Ribera (650.000 euros), per incrementar l’arbrat i les zones de plantes arbustives i de flor, millorar l’enllumenat i fer més amables les zones d’estar amb bancs i d’ exercici per a la gent gran i jocs per a infants.

     
Consulta el detall del pressupost
Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa del mes d'abril