La lectura, l’increment de zones verdes i els projectes culturals, les polítiques més prioritàries per a la ciutadania

Els ciutadans puntuen amb un 6,5 de mitjana la gestió municipal, on l’àmbit menys valorat és la neteja

Són les conclusions segons d’una enquesta encarregada per l’Ajuntament i realitzada a persones d’edat compresa entre els 30 i 50 anys per conèixer les seves necessitats i opinions

Dos terços de la població considera molt important que l’Ajuntament de Cornellà desenvolupi polítiques per fomentar la lectura, incrementar les zones verdes en el paisatge urbà i potenciar els projectes culturals. Aquesta és una de les conclusions de l’última enquesta encarregada pel consistori a Gesop i realitzada a persones d’edat compresa entre els 30 i 50 anys, per conèixer les seves necessitats i opinions.

Els ciutadans, a través de 400 entrevistes i tres grups de discussió realitzats a principis d’any, han valorat la situació actual de la ciutat i la gestió municipal. La valoració que han fet del municipi, en termes generals, és positiva i sensiblement millor que a l’última enquesta realitzada el 2012.

Cornellà és una ciutat on es troba tot el que es necessita, té molta vida i existeix una bona convivència entre els ciutadans. Aquests són els principals atributs del municipi segons les persones enquestades, de les quals el 85% diu sentir-se orgullosa de viure a la ciutat, concretament un 33,8% molt, i un 51% bastant.

La satisfacció dels ciutadans amb Cornellà es deu a les bones comunicacions i transports del municipi  (57,3%) i la qualitat dels parcs i zones verdes (20,3%), com ja es va assenyalar fa quatre anys. Però en aquesta ocasió també destaquen els serveis i equipaments que se situen com el segon aspecte més positiu de la ciutat, amb un 28% de les respostes.

La neteja apareix com el principal problema de la ciutat, quan al 2012 era només el cinquè més esmentat. En canvi es redueix la preocupació per la immigració i l’atur, tot i que continuen entre els temes més citats, juntament amb la inseguretat.

En general, la població té una visió més positiva del futur. Tot i que la majoria considera que la situació econòmica ha empitjorat en els últims dos anys, també creu que millorarà en els propers. Aquesta percepció també es trasllada a l’evolució de Cornellà, on el 61,5% de la població considera que la ciutat millorarà, el 17,8% continuarà igual, i només un 10,8% creu que empitjorarà.

Pel que fa a la gestió municipal, els ciutadans li posen un 6,5 de nota mitjana. El 45% dels enquestats la puntuen amb un notable (entre un 7 i un 8) i el 37,3% li donen un aprovat (entre un 5 i un 6). Només el 6,7% dels entrevistats suspenen la gestió municipal i un 9% li dóna un excel•lent (entre un 9 i un 10).

Pel que fa als àmbits de gestió, el transport públic i les activitats culturals reben les millors notes, amb un 7,8 i un 6,8 respectivament. L’aparcament, la lluita contra l’atur i l’atenció al ciutadà són els àmbits que més milloren respecte el 2012.

 

Llegeix la nota de premsa completa
Consulta l'enquesta sencera a la web de Govern Obert