La ciutadania opinarà sobre a què es destinarà el 25% del pressupost d’inversions

Aquest any, per primer cop, els ciutadans i ciutadanes de Cornellà podran opinar a quins projectes volen que es destinin part dels recursos econòmics municipals, equivalent al 25% del pressupost d’inversions de l’exercici anterior, és a dir, un total de 1.058.450 euros. La quantitat es dividirà en dues parts: 665.400 euros (62,87%) es destinaran a propostes localitzades en els barris i 393.050 euros (37,13%) a propostes que englobin tot el municipi.

L'1 de juny, s’obrirà el període de presentació de propostes. Per participar-hi només caldrà estar empadronat a Cornellà, ser major de 16 anys i estar registrat a la web dels pressupostos participatius. Cada persona podrà presentar un màxim de dues propostes, seguint uns criteris d’obligat compliment i sempre emmarcades en l’àmbit d’inversions, és a dir, tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir. Les inversions que es proposin poden ser de qualsevol tipologia (cultural, social, esportiva, educativa, mediambiental…). Es facilitarà la participació en línia a tota la població, habilitant punts de suport digital on disposaran del suport d’una persona
per a resoldre dubtes durant el procés.

La segona fase serà la de valoració de les propostes presentades. Una comissió de tècnics de l’Ajuntament s’encarregarà de validar tècnicament, jurídicament i econòmicament els projectes i aprovarà aquells que siguin viables i legals, per finalment sotmetre’ls a votació popular a partir de setembre, la tercera i última fase del procés.

Per votar els projectes que superin la fase selectiva, els requisits seran els mateixos que els indicats per fer propostes. Qualsevol persona pot votar les propostes a nivell de ciutat, però
només podrà votar les corresponents al seu barri. Un cop realitzada la votació es procedirà al recompte de vots dels projectes i s’informarà a la ciutadania dels resultats obtinguts. Els projectes guanyadors i amb un mínim de representativitat s’inclouran en l’expedient del Pressupost Municipal de l’Ajuntament que haurà de ser aprovat en sessió plenària.

Calendari

Presentació de propostes: De l’1 al 30 de juny
Avaluació de propostes: De l’1 al 31 de juliol
Votació de projectes: De l’11 al 30 de setembre

Centres de suport presencial

Per facilitar la participació en línia a la ciutadania, s’habilitaran a cada barri punts de suport digital, de dilluns a divendres, amb la presència d’un informador:

Ajuntament de Cornellà, Oficina d’Atenció al Ciutadà _ De 9 a 20 h
Casal de la Gent Gran d’Almeda _ De 17 a 20 h
Citilab, al barri Fatjó _ De 17 a 20 h
Centre Cultural Joan N. Garcia-Nieto, al barri de la Gavarra _ De 17 a 20 h
Viver d’empreses, al barri del Pedró _ De 17 a 20 h
Parc Esportiu Llobregat (PELL), al barri Riera _ De 17 a 20 h
Centre Cívic Sant Ildefons _ De 17 a 20 h

WEB DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa