Cornellà + Neta, una tasca de tots

Departament d'Espai Públic

Tots volem tenir una ciutat més neta, i aquest és també l'objectiu de l'Ajuntament de Cornellà. D'una banda, mitjançant els serveis de neteja viària i recollida d'escombraries, que suposen un important esforç econòmic per al municipi. De l'altra, mantenir neta la ciutat és una responsabilitat compartida: amb civisme i fomentant actituds respectuoses en l'espai públic. Recentment, l'Ajuntament ha adjudicat el nou contracte de neteja viària, recollida d'escombraries i recollida selectiva, i manteniment del clavegueram municipal. estarà vigent fins a l'any 2019 i suposa una despesa anual de 7.388.871 euros.

L'adjudicació recull una sèrie de millores respecte al contracte anterior, que redundaran en una neteja més efectiva, més ecològica, en horaris i actuacions més adequades a les noves realitats de la ciutat.

Reforç de la neteja viària

D'una banda, s'incorpora maquinària nova que ja hem començat a veure pels carrers, retolada amb el lema "Cornellà + Neta". I a més, el nou contracte ha permès incrementar el nombre d'efectius, augmentar la freqüència dels serveis i les hores de neteja. El servei de neteja viària es fa habitualment als matins, i es combina l'escombrat mecànic (amb màquines escombradores) amb escombrada manual, i l'escombrat mixt, que combina els dos anteriors i la neteja amb aigua. els equips realitzen 139 recorreguts diferents, en funció del dia de la setmana.

A part dels vehicles nous, el contracte manté diversos vehicles ja amortitzats del contracte anterior, com els de recollida d'escombraries, als quins se'ls ha realitzat una exhaustiva posada a punt de motor i renovació de xapa i pintura. També es mantenen els contenidors d'escombraries i s'incorporen autocompactadores noves per als tres mercats. De totes maneres, és important subratllar de mantenir la ciutat neta és una tasca col·lectiva, de tota la ciutadania; d'una banda, respectant els nostres carrers i places i unes bàsiques normes de convivència ciutadana, els horaris recomanats per llençar les escombraries, etc; i de l'altra, el servei A Prop eu ens permet advertir de qualsevol incidència a l'Ajuntament relacionada amb l'espai públic perquè sigui resolta en el menor temps possible.

Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa de maig
Detalls del nou contracte de neteja
CORNELLÀ + NETA