Més de la meitat de la població posa com a mínim un notable a la gestió municipal de l’Ajuntament de Cornellà

En una escala de l’1 al 10, la valoració mitjana de la gestió municipal que realitza l’Ajuntament de Cornellà és d’un 6,5. Així s’extreu de l’enquesta encarregada pel consistori a Gesop i realitzada a persones de la ciutat d’edat compresa entre els 30 i 50 anys, per conèixer les seves necessitats i opinions.

A l’hora de posar nota, un 45% dels enquestats posa un notable (entre 7 i 8 punts) a aquesta gestió, i un 9% li atorga un excel·lent (que seria entre 9 i 10). Un altre grup important aprova la gestió municipal, el 37% dels enquestats, mentre que només un 6% la suspendria (li posaria una nota inferior a 5).

L’enquesta s’ha realitzat a 400 ciutadans i ciutadanes, distribuïts homogèniament a tots els barris de la ciutat, per sexe i per ingressos, a partir d’entrevistes personals i tres grups de discussió realitzats a principis de l’any 2016, perquè valoressin la situació actual de la ciutat i la gestió municipal. La valoració d’aquesta gestió ha pujat nota respecte de l’última enquesta realitzada d’aquestes característiques, l’any 2012, quan va obtenir un 6,2.

Valoracions per barris i per àmbits de gestió

La millor nota per barri de residència la posen els veïns i veïnes de Fontsanta-Fatjó, fregant el notable de mitjana (un 6,9), seguida pel Centre i la Gavarra. Segons el temps que porten vivint a la ciutat, la millor nota arriba entre els que hi porten menys de 10 anys, i per nivell d’ingressos, en general, com més renda, millor valoració, encara que la mitjana sempre es troba per sobre el 6,4.

Cal destacar que tots els àmbits de gestió municipal milloren la seva valoració respecte de fa quatre anys, excepte la neteja, que es queda en un 5,8 quan havia obtingut un 6,2. Els aspectes millor valorats són el transport públic, les activitats culturals, i l’atenció ciutadana. L’única qüestió que no arriba a l’aprovat aquesta vegada és l’aparcament. Els enquestats també han valorat la seva percepció sobre l’educació, la seguretat, les obres públiques, la transparència, la lluita contra l’atur, etc.

La imatge de l’Ajuntament ha millorat en tots els atributs suggerits als enquestats. Per exemple, si fomenta la participació ciutadana, si és modern, proper, si es preocupa pels problemes del municipi, és dialogant, és eficaç... Gairebé totes aquestes qüestions reben per sobre d’un 6 i la mitjana ha augmentat cinc dècimes respecte de l’enquesta anterior. L’atribut que més s’associa a l’Ajuntament és que fomenta la participació ciutadana, i el que menys, que es preocupa per la gent de les mateixes característiques de l’entrevistat.

Llegeix la nota de premsa completa
Consulta l'enquesta sencera a la web de Govern Obert