Fins el 16 de febrer es poden fer les preinscripcions als centres educatius

La preinscripció escolar per al curs que ve es farà del 2 al 16 de febrer, i no el mes de març, tal com es venia fent en els darrers anys. El motiu és la reforma del calendari escolar  definit pel Departament d’Educació de la Generalitat per establir un nou model amb cinc períodes lectius i cinc de descans. Amb aquesta proposta es preveu l’avançament del curs escolar i s’estableix la data d’inici al 7 de setembre, una setmana abans que fins ara.

En aquest sentit, la preinscripció als estudis obligatoris es farà del 2 al 16 de febrer, per poder publicar les llistes del alumnes admesos cap al 9 d’abril. El període de matriculació es realitzarà la segona setmana de juny –del 7 a l’11-, i abans de final d’aquest mes les famílies rebran la confirmació de la matrícula per part de tots els centres. L’objectiu d’aquesta reforma obeeix a la voluntat de racionalitzar el calendari i disminuir les vacances estivals, creant períodes més equilibrats, tal com s’aplica a diferents països europeus.

Coordinació dels centres sostinguts amb fons públics

Des d’aquest curs Cornellà té zona educativa pròpia, avenç que ha permès coordinar polítiques educatives d’acord amb tots els centres sostinguts amb fons públics; és a dir, les escoles públiques i els centres concertats, els quals, a més de la seva important tradició i implicació en l’educació a la ciutat, també assumeixen les seves responsabilitats amb l’alumnat nouvingut o amb necessitats educatives especials.

Més informació: http://www.gencat.cat/preinscripcio/