Creació d’un nou espai de reutilització amb fins socials

Departament d'Acció Social

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa la iniciativa Re-utilitza, per reutilitzar objectes en bon estat de conservació i destinar-los a cobrir necessitats bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat social. L’espai amb fins socials s’ubica a la deixalleria municipal on s’emmagatzemen els objectes que poden ser reutilitzats fins que els recullen usuaris autoritzats per Serveis Socials. L’Ajuntament fotografia l’objecte i penja la seva descripció a una base de dades. Aquest material només és accessible a Serveis Socials i a Càritas (que col·labora amb l’Ajuntament) que el reserven per a l’usuari interessat que compleixi uns requisits previs.

Amb aquesta iniciativa es pretén, d’una banda, sensibilitzar la població sobre la importància del reciclatge i el consum responsable, racionalitzant i reutilitzant, i d’altra banda, donar resposta a algunes de les demandes o necessitats que presenten les persones ateses pels erveis Socials municipals i de Caritas i que es troben en situació de vulnerabilitat social. Finalment, Re-utilitza confia en disminuir el cost del transport i la gestió dels residus a plantes especialitzades i aconseguir recursos sense cost per a les entitats socials. La persona beneficiària es compromet a fer-ne un bon ús i a no revendre l’objecte.

Exemples de materials que s’hi poden portar: mobles, parament de la llar, electrodomèstics, joguines, productes per a nadons, etc.

 

http://reutilitza.cornella.cat