Horaris autoritzats per dipositar escombraries i altres residus als contenidors

Tots volem tenir una ciutat més neta, i aquest és també l’objectiu de l’Ajuntament de Cornellà. Per fer-ho efectiu comptem amb els serveis de neteja viària i recollida d’escombraries, i també és  necessari que tothom compleixi les ordenances vigents i respecti els horaris per garantir el  manteniment de l’espai públic. L’incompliment d’aquestes normatives serà sancionat amb una multa segons es recull a l’Ordenança Municipal de Neteja de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

• La retirada de residus es fa en horari nocturn, de manera automatitzada i robotitzada, els 365 dies de l’any i de 9 de la nit a 6 de la matinada.
• Queda totalment prohibit llençar i abandonar qualsevol tipus de residus domèstics (bosses d’escombraries) a papereres dedicades per als residus sòlids de format petit.

Els horaris d’utilització dels diferents contenidors i els tipus de residu a dipositar en cada un d’ells són els següents:

Rebuig (Tapa natural)

 

Sí: Burilles, bolquers, compreses, pols d'escombrar, paper transparent, cotó, bolígrafs, llapis usats...
No: Restes de menjar, plantes, flors, fruita, paper, restes d'infusions, serradures, residus reciclables o residus especials.

Quan: de 20 a 21.30 hores

     
Orgànica (Tapa marró)

 

Sí: Restes de verdura, fruita, peix o marisc, carn, cafè, restes d'infusions, menjar sòlid, restes de flors i plantes, serradures, closques d'ou, tovallons de paper usats...
No: Paper, paper transparent, compreses i bolquers, excrements d'animals...

Quan: de 20 a 7 hores

     
Paper i Cartró (Tapa blava)

 

Sí: Capses de qualsevol tipus plegades, revistes, diaris, sobres, embollcalls de paper o cartró...
No: Paper de cuina usat, fotografies...

     
Envasos (Tapa groga)

 

Sí: Envasos de plàstic de iogurts, d'aigua, de refresc, brics, llaunes metàl·liques, paper d'alumini, safates de porexpan...
No: Esprais plens, pots metàl·lics de pintura, productes d'informàtica, cd's, productes químics, joguines, pneumàtics...

     
Vidre (Tapa verda)

 

Sí: Ampolles de vidre, pots de vidre buits de conserva o de melmelades...
No: Taps d'ampolles, pots de ceràmica, pots buits de medicaments, vidres plans, miralls, bombetes, fluorescents...

Quan: de 8 a 21.30 hores