Recomanacions a seguir per l'episodi de contaminació atmosfèrica

L'Ajuntament de Cornellà seguint les recomanacions donades per l'AMB i la Generalitat de Catalunya, el passat 26 d'octubre de 2016, se'n fa ressò de l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot el territori, a causa de l'increment dels nivells de PM10 per entrada d'aire amb pols en suspensió procedent del Sàhara, un fenomen natural.

En casos d'avisos preventius, vol dir que  els nivells de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió són moderats amb tendència a l'augment en les immediates hores. Per tant, s'han de tenir en compte una sèrie de recomanacions per tal de reduir les emissions de contaminants i evitar un episodi ambiental.

D'una banda, s'informa a la població per tal que es conscienciï i pugui emprendre actuacions individuals que redueixin la contaminació; com l'ús del transport públic o la bicicleta. D'altra banda, es movilitza a les administracions i les indústries per tal que activin els protocols prèviament consensuats per aquestes situacions. Per tant, es produeix una vigilància i seguiment més exhaustiu de la qualitat de l'aire per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Per la qual cosa es recomana:

  • Reduir el desplaçament en vehicle privat.
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Utilitzar el transport públic.

Es recomana extremar les precaucions en el cas de les persones sensibles a la contaminació: limitar caminar pel carrer amb nens petits i fer jocs a l’aire lliure, evitar l’exercici físic a l’aire lliure, consultar al metge davant l’aparició o empitjorament dels símptomes respiratoris o cardíacs (dificultat per respirar, palpitacions...).

Canviar d'hàbits és tan necessari com l'aire que respirem. Consultar com pots contribuir a la millora ambiental: www.canvidhabits.com