L’Ajuntament aprova un pressupost de 78 milions que prioritza les polítiques socials, l’espai públic i la cultura

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat inicialment el pressupost per a l'any 2017, que ascendeix a 78.307.238 euros. El pressupost ha rebut els vots favorables del PSC i d'IC-Verds-EUiA, l'abstenció d'ERC i el grup mixt i els vots en contra del PP, Ciutadans i Cornellà en Comú-Crida per Cornellà.

Amb aquestes xifres l'Ajuntament dóna sortida a uns comptes consolidats, amb una voluntat clara de protegir les famílies més vulnerables, seguint la línia establerta en els darrers exercicis i a través de les mesures de l'Acord Social Contra la Crisi, prioritzant l'impuls de les polítiques socials. A més, es consolida la despesa en el manteniment de l'espai públic, i la dotació en la dinamització cultural de la ciutat.

El pressupost municipal augmenta globalment un 2,62% respecte de l'any passat, i les inversions, que inclouen 8 projectes presentats per la ciutadania en el marc dels pressupostos participatius, creixen el 6,46%. Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incorporant l'Institut Municipal de Radiodifusió i l'empresa municipal Procornellà, per a 2017 serà de 95.318.582 euros, en ingressos, ja que inclou un superàvit inicial superior als set-cents mil euros.

La partida destinada a manteniment i serveis creix un 2,3% respecte l'any passat, amb l'objectiu d'adequar-la a les necessitats de la ciutat. Principalment dedicada a la conservació de l'espai públic, de les zones verdes, de la neteja de carrers, recollida d'escombraries, i a les reparacions habituals d'equipaments municipals.També augmenta la partida de polítiques d'ocupació un 9%, un increment vinculat als compromisos de l'Acord Social Contra la Crisi. L'Acord, renovat fa poques setmanes, incideix en treballar per una ciutat inclusiva i igualitària impulsant iniciatives com el lloguer social, la lluita contra els desnonaments, el foment de l'economia local, etc, que es recullen en els comptes municipals pel 2017.

En Acció Social s'incrementa la despesa un 2,6%, hi haurà un nou crèdit pel programa d'arranjaments d'habitatges de gent gran; també augmenten l'aportació a la Fundació per a l'Atenció a les Persones Dependents, els ajuts a la infància, a adults i als serveis de teleassistència.

Aposta per la dinamització cultural de la ciutat

S'integren les dotacions de Cultura, Joventut, així com l'Escola de Música i la nova Escola d'Humanitats, i tot plegat suposa un augment del 6%. Entesa la cultura com una eina educativa, d'integració, cohesió i dinamització del municipi, s'incrementen les dotacions de Corpus, Nit de Reis, reforç a projectes culturals de teatre, de patrimoni i memòria històrica, i especialment projectes de lectura. A més, hi ha noves dotacions per al 25è aniversari de la Jordiada, la promoció d'activitats musicals, suport al concurs de teatre amateur, a l'observatori de la igualtat de gènere i activitats vinculades a la diversitat sexual.

4,5 milions d'inversions i Cornellà Natura

La partida d'inversions per a 2017 ascendeix a 4,5 milions d'euros, amb un augment del 6% respecte de l'any passat. Dins d'aquesta quantitat s'hi inclouen els 8 projectes presentats i votats per la ciutadania en la primera experiència de pressupostos participatius, que s'ha dut a terme entre els mesos de maig i setembre.

Els projectes amb més suport i que, per tant, s'han incorporat al pressupost, fan referència a millores urbanístiques (a la plaça de l'Estació, carrer Manuel Mariné o carrer Joan Maragall), així com també a inversions en temes de seguretat (càmeres de videovigilància), circulació (carrils bici i supressió de barreres arquitectòniques) i salut (instal·lació de desfibril·ladors). En total, el seu cost previst és de 685.000 euros.

Entre els projectes més destacats de caire urbanístic recollits al pressupost per a 2017 es troben la remodelació del carrer Verge de Montserrat, i la reurbanització de l'entrada nord de la ciutat (per la carretera d'Esplugues), dotats amb 200.000 euros cadascun. Aquestes dues actuacions es troben vinculades al projecte Cornellà Natura, que preveu la transformació cap a una ciutat més verda.

El volum total de deute disminueix, arran de l'aplicació de part del superàvit de 2015 a reduir aquest volum, segons estableix la normativa del Govern de l'Estat. Ara el deute suposarà només el 0,51% dels ingressos corrents; al ritme actual, desapareixerà totalment en l'exercici 2017.

Llegir la nota de premsa completa