Cornellà avança cap a una societat més justa amb l'aprovació del III Pla d’igualtat

El ple municipal del mes d'octubre va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups municipals, el III Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat a Cornellà per al període 2016-2020. El Pla s'ha elaborat a partir del diàleg i corresponsabilitat d'agents socials i de les dones de la ciutat a través de diferents plataformes de participació i tenint en compte les seves necessitats i demandes actuals.

Es tracta d'un Pla orientat a l'acció conjunta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb una visió de proximitat adaptada a la idiosincràsia de cada barri, però amb la perspectiva integral de ciutat.

El document s'ha estructurat a partir de tres eixos:
• Afavorir unes adequades condicions d'igualtat en tots els terrenys;
• Treballar per a l'eradicació de la violència de gènere;
• Compromís del govern municipal amb la igualtat efectiva de gènere en tots els àmbits socials.

Aquest eixos es concreten en prop d'una seixantena de mesures que abasten propostes que van des de l'àmbit laboral; la promoció de l'educació, la formació i la presència cultural de les dones; el lideratge femení i l'emprenedoria, el mercat laboral i el treball actiu per una ciutat no sexista i amb recursos per lluitar contra la violència masclista.

Cornellà va donar el primer pas

Cornellà va ser una de les primeres ciutats de la comarca en treballar des d'una perspectiva de gènere. L'any 1994, es va crear una regidoria i es va constituir el Consell Municipal de la Dona, òrgan consultiu i de participació des d'on es marquen quines són les prioritats de la ciutat per treballar en matèria de gènere i igualtat d'oportunitats. Un any més tard, es va crear el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), com un espai d'informació, assessorament, formació i trobada per a les dones de Cornellà, especialment per als grups més vulnerables.

Finalment, l'any 2004 es defineix el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats l'any 2004, que es va consolidar i millorar en un segon full de ruta per als anys 2010-2015, per tal de desenvolupar iniciatives en matèria d'igualtat de gènere des d'una perspectiva àmplia i adreçada a tota la població, amb especial incidència entre el col·lectiu juvenil i posant èmfasi en la lluita contra la violència masclista.