II Jornades locals sobre la 'Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat'

Posar l'Administració al servei i a l'abast de les persones i de la comunitat.

Jornada 1 - 25 de febrer: Els principis i els conceptes bàsics del Dret a la bona Administració
Jornada 2 - 4 de març: Eficàcia, eficiència, participació i mecanismes de garantia a l'Administració local
Jornada 3 - 11 de març: Els drets polítics i el seu exercici a la ciutat.

Lloc: Sala d'Actes del Centre Cultural Joan N. García-Nieto. Mossèn Andreu, 13-17 (3ra Planta)
Hora: de 19:00 a 21:00 hores

II Jornades locals sobre la 'Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat'