Cornellà demana mesures per revisar la regla de la despesa, que limita la capacitat d'inversió dels ajuntaments

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat una moció instant el Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials a revisar el disseny i l'aplicació de la regla de la despesa, aquella que obliga les administracions locals a reduir el seu endeutament, de forma prioritària, quan s'obtinguin més ingressos dels previstos al pressupost. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del PSC, Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, ICVerds-EUiA i el grup mixt; l'abstenció dels grups municipals de Ciutadans i ERC; i el vot en contra del PP.

Segons la moció, les indicacions de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tenen efectes perversos: limiten la capacitat d'implementar polítiques socials, i impedeixen emprendre inversions per millorar el benestar de la ciutadania, fins i tot als ajuntaments que presentin superàvit, com és el cas de Cornellà.

És més, en virtut de la citada llei, la despesa de les administracions públiques no pot augmentar per sobre de la taxa de creixement de referència del Producte Interior Brut (PIB). És a dir, encara que s'acompleixi l'objectiu de dèficit, la despesa no pot créixer més enllà d'un cert topall; i si creixen els ingressos, és obligatori destinar el superàvit a reduir el deute, sigui quin sigui. Al llarg dels anys d'aplicació de la norma, el sostre de despesa és cada vegada menor, perillant el compliment dels serveis mínims als municipis.

La moció planteja específicament proposar al Ministeri que es moduli l'aplicació de la regla de la despesa a les entitats locals que tinguin els seus comptes sanejats, incorporant altres indicadors com el nivell de superàvit fiscal, el compliment dels objectius de reducció de deute o el volum del romanent de tresoreria. Així, si en un exercici hi ha superàvit, es podria invertir per impulsar, prioritàriament, inversions o plans d'ocupació. Un exemple a seguir poden ser les millors pràctiques internacionals i tenir en compte criteris de sostenibilitat dels comptes públics al llarg del cicle econòmic.