Obre les seves portes una oficina per facilitar la reclamació extrajudicial de les "Clàusules sòl"

Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà afectades per les "clàusules sòl" de les hipoteques bancàries es podran adreçar, per assessorar-se i rebre ajuda per efectuar les reclamacions extrajudicials, a una oficina d'atenció que l'Ajuntament de Cornellà habilitarà especialment a partir de dilluns 30 de gener.

L'oficina tindrà dos punts d'informació, situats al Centre d'Empreses Baix Llobregat (de dilluns a dijous de 9 a 18 hores, i divendres de 9 a 15 hores), i al Centre Cultural Joan García-Nieto (dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 hores). Per acudir-hi, caldrà demanar hora al telèfon del Centre d'Empreses (93 474 80 42), que també informarà de tota la documentació que cal portar. Les persones afectades que durant aquest període acudeixin a l'OMIC de Cornellà i a l'Oficina Local d'Habitatge també seran adreçades a aquests dos punts, que disposaran de l'atenció d'un advocat i de personal tècnic administratiu.


Protocol d'actuació de l'Ajuntament de Cornellà

Primer de tot, s'informarà a la persona afectada dels seus drets com a consumidor, i en què consisteix el mecanisme extrajudicial. Després, li revisaran la documentació, per valorar si té clàusula sòl i si pot reclamar. Si és així, l'ajudaran a omplir el formulari de reclamació extrajudicial estàndard perquè l'entregui a la seva oficina bancària. Finalment, en cas que l'oferta del banc sigui satisfactòria, l'afectat rebrà ajuda per redactar l'escrit d'acceptació, o bé, si creu que l'oferta no és satisfactòria, se li recomanarà que per iniciar la reclamació judicial necessita un advocat o un pèrit que valori les quantitats.

Cal recordar que aquestes reclamacions es poden fer des del dia 23 de gener, però les entitats bancàries espanyoles tenen fins al 23 de febrer per fer públiques les mesures per resoldre les reclamacions extrajudicials sobre les quantitats cobrades de més a través de les clàusules sòl de les hipoteques. El banc, un cop hagi fet públiques aquestes mesures, tindrà tres mesos per respondre a cada client que hagi presentat la reclamació. Ara bé, el banc no està obligat a comunicar-ho a cada client individualment, per la qual cosa l'Ajuntament de Cornellà ha decidit habilitar aquest servei de tutela i informació.

El sistema de reclamació extrajudicial ha estat posat en marxa a tot l'estat arran del Reial Decret Llei 1/2017 de 20 de gener. Aquest decret deixa als bancs la potestat de decidir a quins clients ofereixen el retorn dels diners cobrats de més, o si els ofereixen solucions alternatives, o si consideren que el client no té dret a la reclamació. En tot cas, un cop feta aquesta reclamació extrajudicial, correspondrà sempre a la persona afectada valorar i decidir si va a la via judicial perquè no accepta la proposta del banc, o bé el banc no contesta, o no li sembla correcta la quantitat que li ofereixen.


31 pisos buits requerits a entitats bancàries

En relació amb altres mesures destinades a protegir el dret a l'habitatge, l'Ajuntament de Cornellà ha detectat 31 pisos buits en propietat d'entitats bancàries a la ciutat, i els ha requerit que els cedeixin per posar-los en règim de lloguer social i posar-los a disposició de les famílies del municipi que ho necessitin. Actualment, està esperant resposta per part de les diferents entitats propietàries.

El mes de juliol, l'Ajuntament va aprovar una ordenança municipal per tal de regular el sistema de sancions als grans tenidors d'habitatges buits (tant entitats financeres com particulars), seguint els criteris que marca la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya.

Fa dos anys, l'Ajuntament de Cornellà va posar en marxa un Fons d'Habitatge de Lloguer Social, per poder gestionar fins a 50 pisos de lloguer cedits pels seus propietaris. Així es facilita tant l'accés a l'habitatge per part de famílies amb problemes d'accés al mercat de vivenda, com la mobilització de pisos buits -i amb garanties per als seu propietaris- en el cas de les cessions.

A més, l'Ajuntament de Cornellà, a través de l'Oficina de Mediació Hipotecària, ha aconseguit aturar un 51% dels 693 casos atesos en els primers tres anys de funcionament (comptabilitzats fins a final de 2015), casos tant de desnonaments hipotecaris com d'arrendataris, en col•laboració amb els Serveis Socials municipals. L'Oficina funciona gràcies a un conveni de col•laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà (Favco) i està situada a la seu de l'Oficina de l'Habitatge de Cornellà, al carrer Albert Einstein, 47-49, on s'unifiquen tots els serveis ofertats per l'Ajuntament de Cornellà en matèria d'habitatge a la ciutat.