L'ús de la plataforma A Prop Teu es consolida com a eina de codisseny de l'espai públic

Mitjançant la plataforma A Prop Teu, durant 2016 han arribat un total de 1.298 incidències a l'Ajuntament de Cornellà. D'elles, un total de 916 ja han estat resoltes: es tracta de col•laboracions directes de la ciutadania perquè l'Ajuntament pugui actuar amb rapidesa en la reparació o millora de l'espai públic -la majoria-, o per solucionar qualsevol incidència relacionada amb la seguretat, la salubritat o la convivència.

Respecte a altres anys, augmenta especialment l'ús de Twitter com a via de comunicació, i també dels formularis del web www.apropteucornella.cat per comunicar incidències. De les incidències pendents, la majoria (246) estan en tràmit, per la qual cosa previsiblement s'acabin incorporant a la xifra de temes resolts, que serien un 90% del total de comunicacions rebudes.A Prop Teu permet que els habitants de la ciutat avisin a l'Ajuntament de qualsevol incidència sobre espai públic, seguretat i convivència a Cornellà, a través de les xarxes socials o dels formularis de la web, que són més específics. És un canal directe de comunicació amb la ciutadania que fomenta la seva participació en el codisseny de l'espai públic.

La ciutat està dividida en més de trenta petites àrees, cadascuna responsabilitat d'un regidor, que tramita la resposta en el menor temps possible. Aquesta via directa de comunicació permet al Consistori detectar noves necessitats a la ciutat plantejades directament pels seus veïns i veïnes, i impulsar microactuacions o reparacions de millora de l'entorn urbà, així com engegar processos de mediació veïnal.


Consulta tota la informació al respecte a la nota de premsa