Avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació per partícules PM10 i NO2

Atesos els nivells de partícules PM10 i diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models a 24 hores, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha emès, avui dilluns 20 de març, un avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pels contaminants PM10 i NO2.

La fase d'Avís Preventiu es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA (en aquest cas, les estacions XVPCA de l'Eixample i de Gràcia) a l'àrea metropolitana supera el valor de 160 µg /m3 d' NO2 de mitjana en una hora, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.


En aquesta fase, l'AMB endega una campanya de comunicació i sensibilització que s'intensificarà en funció de la fase. En aquest sentit, l'AMB notifica la situació i el nivell d'avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania.


Més informació a la web de l'AMB