La implicació ciutadana, fonamental per a preservar l'Espai Públic i cuidar de Cornellà

Departament d'Espai Públic

L'Ajuntament de Cornellà dedica una de les seves principals àrees de despesa a l'Espai Públic i la convivència, més del 30% del total del pressupost municipal. Neteja viària i d'equipaments, seguretat, recollida d'escombraries... El 2017 seran més de 25 milions d'euros, entre la consignació pressupostària i les ampliacions que ja ha aprovat el ple municipal.

Però protegir i cuidar l'Espai Públic és una tasca col·lectiva. Per un costat, la conscienciació necessària
per evitar el seu deteriorament: no danyar elements que després s'han de reparar amb els diners de tots, o reciclar correctament les escombraries i en l'horari estipulat per evitar molèsties a la resta de veïns, per exemple.

A partir d'aquí, també compta la corresponsabilitat ciutadana: a través de la plataforma A Prop Teu, es poden fer suggeriments per millorar o advertir d'algun element que estigui fet malbé. El 2016, gairebé van ser 1.300 incidències comunicades a l'Ajuntament mitjnçant aquest sistema.

Aportacions de la ciutadania

Des de l'any passat, a més, la ciutadania també pot incidir directament en el pressupost d'inversions, a través dels Pressupostos Participatius. Aquest any, vuit projectes per valor de gairebé 700.000 euros estan inclosos en aquest pressupost.

La despesa municipal en actuacions sobre l'Espai Públic destaca sobretot en allò relatiu a la neteja de la via pública, la recollida d'escombraries, la conservació i manteniment de parcs i zones verdes, inspecció i manteniment del clavegueram, o la neteja i manteniment d'equipaments públics (edificis municipals, escoles, esportius, etc.). A destacar que el 2016 es va renovar el contracte de neteja viària i recollida d'escombraries, cosa que ha permès modernitzar la flota de vehicles que se n'encarreguen i optimitzar horaris i freqüències de recollida.