Cornellà endega el projecte 'renovem els barris' per garantir la conservació de la ciutat

Departament d'Espai Públic

El nou projecte “Cornellà Millora - Renovem els barris” impulsat per l’Ajuntament de Cornellà contempla la realització de petites intervencions als diferents barris del municipi que precisen de reparacions menors, les quals acostumen a passar més desapercebudes però que contribueixen al manteniment de l’espai públic. Una brigada formada per deu persones s’ encarrega de realitzar les tasques de jardineria, neteja, pintura, reparació i reposició de mobiliari urbà i petites obres de pavimentació.

L’objectiu és anar fent actuacions de forma progressiva a tot el municipi per tal d’evitar el deteriorament i conservar l’entorn urbà. Els primers treballs d’arranjaments han començat en algunes zones del barri Sant Ildefons i duraran uns quants dies, ja que es tracta d’una de les zones més poblades i amb més superfície de Cornellà i requereix un major nombre d’intervencions.

Concretament, la brigada ha estat fent microreparacions a l’illeta de blocs compresa entre l’avinguda Salvador Allende, l’avinguda Sant Ildefons i carrer de Doctor Joan Arús. Es tracta de tasques de restitució i pintura de bancs, baranes i alguns desperfectes del paviment, així com també s’ha replantat vegetació a les jardineres i reubicat algunes d’elles per facilitar el pas de vianants. En alguns casos a calgut repassar la pintura del terra com al carrer Dolçamara i, en altres, per millorar la mobilitat de la gent gran s’ha col·locat mobiliari de fitness (pedals de bicicleta) als bancs situats a la part posterior de la plaça i dels jardins dedicats a Blas Infante, i han col·locat més papereres en tota aquesta àrea.

Un cop finalitzades les tasques per aquesta zona, continuaran treballant per completar la resta d’obres previstes per tal d’adequar i dignificar els barris de Cornellà. En paral·lel a aquestes accions de reparacions també es contemplen necessitats enfocades a la millora de l’espai públic com la instal·lació de més fonts d’aigua a diferents indrets, parcs i places, del municipi.

 

Més informació a la nota de premsa