L’educació i l’habitatge copen bona part de les 408 actuacions del Síndic durant 2016

Síndic de Greuges de Cornellà

L’oficina del Síndic de Greuges de Cornellà va realitzar 408 gestions durant 2016, entre iniciatives d’ofici i queixes i consultes realitzades per la ciutadania al llarg de l’any. El gruix més important de les actuacions es refereix a l’apartat Servei a les persones, un 79,48% de les queixes (271 de 341), el 64,40% de les consultes (38 de 59) i el 50% de les iniciatives d’ofici (4 de 8), seguides de les de Territori, un 13,19% de les queixes i el 18,65% de les consultes.

Bona part de les actuacions fan referència a dos drets fonamentals: el de l’educació i el dret a l’habitatge. Es tracta d’un nombre superior al d’anys anteriors, que s’explica en part per la sol·licitud d’empara de mares i pares d’una escola pública de la ciutat davant la supressió d’una línia de P-3 per al curs 2016-2017.

El Síndic Joan Barrera, a la presentació de l’informe anual el passat mes d’abril davant del Ple, va destacar les vuit Iniciatives d’ofici redactades per la institució amb un denominador comú: la millora en la prestació d’un servei que garanteixi la defensa dels drets dels ciutadans, i, en conseqüència, vetllar pel dret a l’habitatge com a peça substancial per una vida digna i acabar amb els processos de desnonament que afecten persones en risc d’exclusió social.

Una altra de les iniciatives fa referència al nou Pla de Mobilitat, en fase d’elaboració pel Consistori, per tal que reculli els drets de les persones amb mobilitat reduïda i els faciliti l’accessibilitat als espais públics. La gent gran també forma part de l’agenda de prioritats del Síndic, que se suma a la recerca de protocols d’actuació conjuntament amb els serveis socials i l’àmbit sanitari, com ara la protecció de les dones grans que viuen soles i amb pensions mínimes. L’Informe conclou amb la reflexió sobre els processos participatius, perquè es garanteixi la igualtat d’accés de tots els ciutadans i es preservi el marc de convivència que hem mantingut fins ara.

Informe 2016
Web del Síndic