Citilab, motor d’una societat del coneixement inclusiva i cohesionada

Bona part de l’augment de socis del Citilab s’explica per la posada en marxa, a finals de 2015, de l’aula d’estudi oberta les 24 hores, els 365 dies de l’any, i per la nova oferta del cicle formatiu de grau superior en Realitat Virtual de la Fundació Obicex. El 44,53% dels nous afiliats són de Cornellà i el 55,47% d’altres municipis, fins a 50 de diferents de la província de Barcelona.

L’evolució del nombre de citilabers el consoliden com a motor d’una nova societat del coneixement inclusiva i cohesionada, promotor de la innovació tecnològica i social, generador de coneixements i noves oportunitats en xarxa. Cornellà té al Citilab un laboratori ciutadà per experimentar amb les noves tecnologies, obert a tothom i amb qualsevol nivell de coneixement. És un model d’innovació col·laborativa, però a més pretén ser un espai de reflexió, de debat i divulgació. El passat mes de gener es va signar un acord entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’empresa tecnològica IBM i el Citilab per a impulsar la digitalització de les ciutats.

Un altre exemple va ser la celebració de la Setmana de la Co-innovació, un aparador per donar visibilitat a totes aquelles accions innovadores que es duen a terme al territori. Citilab és també un referent d’innovació ciutadana a Europa, ja que manté la participació en quatre projectes Europeus: Pelars, Jam Today, Mind The Gap i Divercities.

Suport a l’educació

Des de Citilab s’ofereix suport als centres i al professorat (Edulab, Edutec, Scratch, Tecnocampus…), perquè treballin el seu currículum i continguts sobre programació, robòtica i disseny 3D, per relacionar-se amb la tecnologia i per desenvolupar un pensament crític i creatiu. Una altra aposta són els Clubs, un nou espai de creativitat i d’innovació on es fomenta l’autoaprenentatge, l’intercanvi de coneixement, la col·laboració i el treball per projectes.

Durant el 2016 hi han participat de manera regular entre 15 i 30 persones, com ara l’Institut de Cornellà, que ha portat dos grups per desenvolupar el seu projecte en el marc dels clubs.

Espai per a emprenedors

Citilab facilita a emprenedors, autònoms i empreses més de 1.500 m2 d’espais en condicions avantatjoses, a través del Labworking, el Centre d’Empreses de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CETIC) i altres espais auxiliars, com les illes de reunió i el Showroom. Per millorar les oportunitats d’ocupació de les persones s’ofereixen tallers i sessions en diverses temàtiques: Facility Management, Drons, IoT, realitat virtual i augmentada, 3D, audiovisuals, desenvolupament web, eficiència energètica, etc.

Durant el mes de juny, l’OpenDataLab ha programat mòduls que es poden cursar per separat o que conjuntament conformen el certificat avançat de Business Open Data.

 

  Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa
  Web del Citilab