Cornellà de Llobregat, entre les ciutats més transparents

Cornellà de Llobregat ha tret la segona millor nota (un 99,4 sobre 100) en l’avaluació de l’índex de transparència que elabora l’organització Transparency Internacional España dels 110 principals ajuntaments del país, segons ha fet públic aquesta organització fa uns dies.

L’Índex de Transparència dels Ajuntaments 2017 (ITA) constitueix una eina per mesurar el nivell de transparència davant de la ciutadania i de la societat dels ajuntaments espanyols. En aquesta sisena edició s'ha avaluat la transparència dels 110 ajuntaments capitals de província i més poblats d'Espanya, i això a través d'un conjunt integrat per 80 indicadors.

Des de la primera edició d’aquesta enquesta, l’any 2008, Cornellà ha millorat progressivament la puntuació obtinguda, fent un esforç per publicar i facilitar l’accés a tota la informació i dades que s’hi requereixen a través de la seva pàgina web. Respecte de l’última edició de l’enquesta, que es va fer l’any 2014, l’Ajuntament de Cornellà ha passat d’obtenir el 96,3 al 99,4, que és la segona millor nota del total; per sobre només hi ha els ajuntaments que han obtingut el 100% de puntuació en les sis àrees que s’avaluen.

L’Ajuntament de Cornellà ha tret la màxima puntuació (100) en cinc de les sis àrees: transparència activa i informació sobre la corporació municipal; pàgina web, relacions amb la ciutadania i participació ciutadana; transparència econòmic-financera; transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient; i dret d’accés a la informació. La sisena àrea avaluada és transparència en les contractacions, convenis, subvencions i cost dels serveis, on Cornellà ha obtingut 95,8 punts.

Segons Transparency Internacional, l’avaluació ve a evidenciar la importància que les corporacions locals, per la demanda ciutadana, la regulació normativa, i l’embranzida de la societat civil, han anat donant a la necessària obertura informativa i l’obligació de rendir comptes davant la ciutadania. La puntuació mitjana de tots els ajuntaments avaluats és de 89,7 punts, la qual cosa situa Cornellà gairebé deu punts per sobre..

Per part de Cornellà, tota la informació requerida és accessible a la ciutadania a través del portal web de l’Ajuntament de Cornellà, http://www.cornella.cat i, específicament la informació referida a transparència, també a la pàgina http://governobert.cornella.cat