Passos de vianants amb colors vius al voltant de les escoles de Cornellà, per conscienciar en seguretat viària

L’Ajuntament de Cornellà està pintant amb colors vius i reforçant la senyalització horitzontal dels passos de vianants més propers a les escoles de la ciutat, tant per minimitzar els riscos, com per conscienciar la població (conductors i vianants) de l’atenció que cal posar a l’hora de creuar el carrer en qualsevol altre moment o lloc de la ciutat.

A més de repintar les bandes horitzontals (dels passos zebra) o daus en color blanc com és normatiu, els espais lliures s’estan pintant de colors vius i llampants amb pintura antilliscant. D’aquesta manera, els conductors veuran de forma cridanera que s’apropen a una zona especial i que per tant han d’extremar la precaució.Aquesta novetat es complementarà amb bandes limitadores de velocitat, el missatge “Mira sempre →” escrit a la primera banda horitzontal del pas zebra (en aquest cas adreçat als vianants) i el senyal vertical “Atenció Zona Escolar” sobre groc reflectant. Així, s’actua sobre la conscienciació de conductors i vianants, i sobre l’escenari de la mobilitat (la via pública), amb la premissa que s’ha de protegir el dèbil, que és el vianant.

Està previst senyalitzar els passos de vianants de major utilització a l’entorn de cadascuna de les 21 escoles i 8 escoles bressol de la ciutat, encara que cada cas concret és específic pel que fa al tipus de carrers que donen accés al centre, el número de passos que se senyalitzen, o bé si hi ha previstes properament obres de més abast.

L’objectiu és reduir al mínim l’accidentalitat en els passos de vianants, tenint en compte que en una ciutat densa, com és Cornellà, hi ha d’haver moltes situacions de convivència i interacció entre la mobilitat rodada i la mobilitat a peu. El risc d’aquesta interacció són els atropellaments; encara que, per les característiques de l’urbanisme de ciutat, generalment tinguin conseqüències lleus, sempre és preocupant la seva existència.

La Guàrdia Urbana de Cornellà ha apreciat que es poden produir a qualsevol lloc de la ciutat (no hi ha punts de concentració d’atropellaments), generalment la causa són badades del vianant (que no mira adequadament quan irromp a la calçada; s’ha de mirar sempre, fins i tot quan hi ha preferència), que també poden succeir als passos de vianants, i que la població de risc són els infants i la gent gran.

Precisament, l’actuació als accessos als col·legis permet arribar a més població de risc, tant senyalitzant aquell pas de vianants en concret, com fent-los arribar missatges que els ajudin a ser conscients del problema en qualsevol altre lloc o moment del dia.

  Llegir la nota de premsa completa