Comença la campanya d’esporga de l’arbrat viari

Departament d'Espai Públic

El proper dilluns dia 16 d'octubre s'iniciarà l'esporga de l'arbrat municipal, quan està a punt de començar a caure la fulla de la tardor, per mantenir més neta i endreçada la ciutat. En total s'esporgaran aproximadament 5.500 arbres repartits per tots els barris amb l'objectiu d'afavorir un creixement saludable dels diferents exemplars, al mateix temps que s'eliminen afectacions o molèsties a persones i edificis.

La setmana anterior a les tasques de jardineria es procedirà a senyalitzar els carrers per on es farà la poda, que es preveu comenci per l'avda. del Baix Llobregat, la rambla d'Anselm Clavé i, tot seguit, la carretera d'Esplugues. Es tracta de les àrees urbanes que juntament amb l'avinguda Sant Ildefons i Can Mercader concentren més nombre d'arbres.

El tipus d'esporga bé determinada pel tipus d'arbre, la seva situació i del que es vol aconseguir. Principalment es fa una poda d'aclarida que consisteix en buidar per dins la capçada tallant les branques que es creuen i brots que fan que l'arbre estigui molt espès,  d'aquesta manera es deixa espai perquè creixin les noves branques.El procés continua, en alguns casos, amb  el pinçament de capçada, que vol dir tallar les puntes de les branques per controlar el seu creixement. I, en d'altres, cal refaldar o aixecar la capçada mitjançant la poda de les branques baixes per permetre el pas de vianants. També, es procedirà a l'eliminació de branques seques i mortes de la palmera canària i la Washingtònia.

Els arbres esporgats cada cop són més grans, i cal dedicar-hi més temps a cada arbre, motiu pel qual s'ha previst que la campanya s'allargui fins a sis mesos, cap a mitjan d'abril. El Centre Especial de Treball TECSALSA, responsable del servei de jardineria de l'Ajuntament de Cornellà, s'encarrega de bona part dels treballs d'esporga amb un equip professional que realitza tasques específiques d'escoronar amb l'ajuda de grues i altres elements, i amb el suport d'un grup de persones amb el certificat de discapacitat que realitza les funcions de recollida de les branques, neteja de la zona i senyalització i protecció dels vianants i vehicles.