Comença l'esporga de l'arbrat viari

Departament d'Espai Públic

El dilluns 16 d'octubre s'inicia l'esporga de l'arbrat municipal, quan està a punt de començar a caure la fulla de la tardor, per mantenir més neta i endreçada la ciutat. En total s'esporgaran aproximadament 5.500 arbres repartits per tots els barris, amb l'objectiu d'afavorir un creixement saludable dels diferents exemplars, al mateix temps que s'eliminen afectacions o molèsties a persones i edificis.

La setmana anterior a les tasques de jardineria es procedeix a senyalitzar els carrers per on es farà la poda. La primera setmana es preveu començar per l'avinguda del Baix Llobregat, la Rambla d'Anselm Clavé i, tot seguit, la carretera d'Esplugues. Es tracta de les àrees urbanes que, juntament amb l'avinguda de Sant Ildefons i el parc de Can Mercader, concentren més nombre d'arbres.

Els arbres a Cornellà

Els arbres urbans de Cornellà estan distribuïts per tots els barris. Són d'unes 107 espècies diferents, segons de quina es tracti rep un d'aquests tractaments diferenciats per afavorir el seu creixement i la seva salut, així com adaptar-se al medi urbà.

Barri   Quantitat (aproximada)
Almeda/Famades   1.428
Centre i Riera   973
Fontsanta-Fatjó   555
La Gavarra   628
El Pedró   228
Sant Ildefons/talús Can Mercader   1.714

Tipus d'esporga

El tipus d'esporga ve determinat pel tipus d'arbre, la seva situació i del que es vol aconseguir. Principalment es fa una poda d'aclarida, que consisteix en buidar per dins la capçada, tallant les branques que es creuen i brots que fan que l'arbre estigui molt espès, d'aquesta manera es deixa espai perquè creixin les noves branques. El procés continua, en alguns casos, amb  el pinçament de capçada, que vol dir tallar les puntes de les branques per controlar el seu creixement.

En d'altres, cal refaldar o aixecar la capçada mitjançant la poda de les branques baixes per permetre el pas de vianants. Finalment, també es procedeix a l'eliminació de branques seques i mortes de la palmera canària i la Washingtònia.

Els arbres esporgats cada cop són més grans, i cal dedicar-hi més temps a cada arbre, motiu pel qual s'ha previst que la campanya s'allargui fins a sis mesos, cap a mitjans del mes d'abril. El Centre Especial de Treball TECSALSA s'encarrega de bona part dels treballs d'esporga amb un equip professional que realitza tasques específiques d'escoronar amb l'ajuda de grues i altres elements, i amb el suport d'un grup de persones amb el certificat de discapacitat que realitza les funcions de recollida de les branques, neteja de la zona i senyalització i protecció dels vianants i vehicles.