Renovació del vial verd al llarg de la carretera d'Esplugues

Cornellà Natura

Una altra de les actuacions urbanístiques que s'estan portant a terme pel consistori aquests darrers mesos, és la millora de la zona de vianants, la vorera, al llarg de la carretera d'Esplugues, des de la connexió amb l'avinguda Sant Ildefons i fins al carrer Lluís Montades. S'està renovant el vial verd que hi ha al centre de les voreres per oferir una imatge més amable.

Des de fa unes setmanes s'estan creant nous parterres i en els ja existents s'han plantat diferents espècies arbustives i s'ha millorat la gespa. A més, s'ha incorporat una petita tanca de fusta per protegir aquests espais i s'ha modificat el sistema de reg.

Les obres formen part del projecte Cornellà Natura per vertebrar i naturalitzar la ciutat que pretén recuperar l'espai públic per a la ciutadania i propiciar la connectivitat de tot el municipi, amb una mobilitat més sostenible, amb amplis espais verds i de vianants o amb la recuperació de vegetació en zones de menor dimensió, que permetin crear una ciutat càlida, respectuosa, inclusiva i acollidora.