Les entitats de Cornellà, elements clau de dinamització cultural i cohesió social

Cornellà compta amb una forta tradició associativa formada per més de 300 entitats cíviques vinculades a diferents projectes i que mouen al voltant de quinze mil persones. Cal destacar el paper com a motor de dinamització cultural i cohesió social que aquestes desenvolupen a diari, posant de manifest la seva pluralitat i diversitat. Més del 70% d'aquestes entitats són de caràcter cultural, esportiu o social amb una forta participació i implicació en els diferents esdeveniments que es desenvolupen en la ciutat. En els últims anys han anat evolucionant, tant en el vessant organitzatiu i estructural com en la part d'oferta d'activitats per adaptar-se a les noves necessitats socials i per captar socis de noves generacions.

Coresponsabilitat en els projectes de ciutat

Les entitats reben anualment subvencions i ajudes municipals per poder dur a terme les seves activitats, a més de suport en assessoria de tot tipus. Per a l'Ajuntament, són element fonamental de cohesió social, per això treballen amb elles de forma transversal amb la objectiu de fomentar la participació i la coresponsabilitat en projectes que afecten el conjunt de la ciutadania. La consulta a associacions de veïns i altres entitats és freqüent quan es produeixen obres en carrers o parcs, per informar sobre els processos i per conèixer les seves necessitats.

En els últims anys les entitats que més han crescut han estat les solidàries i compromeses amb diferents projectes comunitaris, fins a sumar un total de 30 a l'actualitat. La Fira de la Solidaritat i la Cooperació que es desenvolupa anualment al parc del Canal de la Infanta els permet el contacte directe amb la ciutadania per fer difusió dels projectes
amb els quals treballen.

Cercador d'entitats de Cornellà
Portal d'Entitats de Cornellà