Actuacions a l'avinguda Baix Llobregat per millorar la imatge i pacificar el trànsitL'avinguda Baix Llobregat continua transformant la seva imatge per millorar la qualitat dels espais d'ús ciutadà, per fer-los més agradables i pacificar el trànsit del barri Riera de Cornellà. Una de les actuacions permetrà la connexió de l'avinguda Baix Llobregat amb el passeig dels Ferrocarrils Catalans en la seva confluència amb el carrer Empordanès, obrint un vial de sortida en una na zona que estava sense urbanitzar. L'obra suposa la creació de dues rotondes: una a la part propera al passeig i una altra a l'avinguda Baix Llobregat; ambdues rotondes estaran connectades per un vial de doble sentit.

Darrerament han començat les obres de remodelació de les placetes Francesc Layret i Narcís Monturiol ubicades a l'avinguda Baix Llobregat, que contemplen, entre altres intervencions, la substitució dels actuals tancaments per plantes arbustives típiques de la mediterrània, i a més a més a la placeta Francesc Layret es reestructurarà tota la zona de jocs infantils. L'àmbit d'intervenció és de 3.247 metres i també inclou la millora de la vorera entre el carrer Sant Jeroni i el carrer de Sant Lluís. Les obres tenen un pressupost de 450.000 euros i inclouen la renovació del paviment, de la vegetació i del mobiliari urbà.

Es tracta d'un dels eixos previstos en el projecte Cornellà Natura per vertebrar i naturalitzar la ciutat, que pretén millorar la imatge de tota l'avinguda i potenciar la cohesió urbana mitjançant la concepció de zones obertes, sostenibles i de convivència. El primer pas, i element més destacat d'aquest eix va ser la remodelació del parc de la Ribera, obert al públic la pasada primavera.

L'Ajuntament invertirà més de 6,3 milions d'euros en els pròxims dotze mesos en diferents actuacions estructurades al voltant de cinc corredors cívics i urbans que connectaran l'espai públic per a la ciutadania i propiciaran la connectivitat de tot el municipi. Potenciant l'espai públic com a marc de convivència col·lectiu amb més àmbits d'interacció, amb una mobilitat més sostenible, amb amplis espais verds i de vianants o amb la recuperació de vegetació en zones de menor dimensió, que permetin crear una ciutat càlida, respectuosa, inclusiva i acollidora.